Moja cesta

Expert na ľudské zdroje, majiteľka vlastnej rodinnej firmy, manažérka, lektorka, medzinárodne certifikovaný kouč.

Moje projekty

Moje novinky

Príjemnou súčasťou mojej práce je organizovanie pravidelných spoločných podujatí pre malé i stredné rodinné podniky. Majú neformálny charakter pracovných raňajok, vyvážený efektívnym odborným a vzdelávacím obsahom. Téme rodinných firiem sa venujem aj ako speaker na odborných konferenciách.

Moje inšpirácie

Daniel Hevier, ktorého knihy mám veľmi rada, nechodí na vianočné večierky firiem. Keď sa dozvedel, že v Human Inside sa venujeme záležitostiam  rodinných podnikov a na našom vianočnom večierku budú aj rodinní príslušníci z týchto firiem, tak pozvanie prijal. Povedal, že ho uchvátila myšlienka a spôsob, ako to robíme. Dokonca nám priniesol aj darček, prekvapenie, ktoré by sme od spisovateľa nečakali – obraz, ktorý sám namaľoval. Bol to pre mňa výnimočný  zážitok a veľmi si vážim si vzácny vzťah, ktorý medzi nami vznikol. A odvtedy sme v kontakte…

Film s názvom ADIDAS VERZUS PUMA je o rodinnej firme. Má svoju atmosféru a je o dvoch bratoch, ako sa dali dokopy, ako sa rozišli a čo sa im stalo. Je presne o tom, čomu sa my s tímom Human Inside venujeme. Keď sme si ho v rámci spoločného stretnutia s kolegami pozreli, padla aj trefná poznámka: „Toto by sa im nestalo, keby mali nás.“

88% terajších šéfov rodinných podnikov verí, že tá istá rodina bude viesť ich firmu aj o päť rokov, lenže štatistiky tento názor podkopávajú. Iba približne 30% rodinných firiem pretrvá do druhej generácie, 12% je funkčných do tretej generácie a len 3% všetkých rodinných podnikov fungujú do štvrtej generácie a ďalej.

Tento štatistický údaj ma veľmi zaujal, ale na začiatku, keď som začala s rodinnými firmami pracovať ma uvedená informácia skutočne prekvapila. Teraz po šiestich rokoch, keď vidím do procesov rodinného podnikania a riešim ich spolu s rodinami sa tomu už vôbec nedivím. Celkom presne rozumiem, prečo je tomu tak.

„ Zmena je možná …“ Virginia Satirová

Dosiahla som ten bod v živote, keď už nepovažujem za nutné na kohokoľvek zapôsobiť. Pokiaľ ma ľudia majú radi takú aká som, je to fajn. A pokiaľ nie, je mi to jedno.

Priatelia, klienti, obchodní partneri a odborníci

Mgr. Roman Kurnický, Managing Partner and Principal Consultant

Priateľ, spolupracovník na projektoch, dodávateľ aj klient

Erika Matwij je pre mňa skĺbenie rozumu a intuície. Počas tých necelých desať rokov spolupráce som si neraz uvedomil momenty, kedy vedela správne a citlivo zvoliť vhodný prístup. Erika je človek, ktorý vie v pravom momente vytiahnuť a nadávkovať do situácie, rozhovoru či osobného, alebo pracovného, presne tú ingredienciu, ktorá v  danej situácii chýba. Jej umením je schopnosť citlivo voliť, resp. oscilovať na osi od čisto racionálneho, pragmatického riešenia situácie a trefného pomenovania problému, až k čisto pocitovému a intuitívnemu vnímaniu situácie a ľudí. Vie mi pomôcť odstúpiť od riešenej úlohy a jej s „doprevádzaním“ sa rozhodnúť komplexnejšie, či objektívnejšie.

Erika je človek, na ktorého sa môžem spoľahnúť vo všetkých rovinách vzťahu – ako klient mám absolútnu istotu, že služba bude dodaná, že reakcie partnerov a výstup je plne profesionálny, vždy s pridanou hodnotou, pretože urobí niečo navyše, čo pomôže kľúčovému momentu. Ako dodávateľ som oceňoval a oceňujem jej štedrosť a otvorenosť diskutovať o veciach a nechať si poradiť s pokorou jej vlastnou.

A ako priateľ som vďačný, že v momentoch, keď som potreboval pomôcť, poradiť či len jednoducho byť vypočutý, pochopený a prijatý, tak mala vždy uši a srdce pre prijatie a čas na zdieľanie.

Nereálne? Skutočné a s vďakou zažívané. Nie je veľa ľudí, ktorí obohatili a zmenili môj život. Mám len pár priateľov a len pár žien mimo manželky, ktoré sú moje priateľky. Každé stretnutie je taká mala oslava emócií a rozhovoru o živote. A keď si uvedomím, že to všetko som zažil za krátke obdobie, tak som rád, že som mal tú možnosť v živote stretnúť Eriku.

Federika Plesník, členka predstavenstva vydavateľstva W PRESS a.s.

(zastrešuje značky .týždeň a .pod lampou)

S Erikou Matwij mám len tú najlepšiu skúsenosť aj po profesionálnej aj osobnej stránke. Poznám ju posledných niekoľko rokov a je pre mňa príkladom hlboko vyrovnanej, harmonickej osobnosti bez mindrákov. Skoro vždy je usmiata, srdečná, žičlivá voči ostatným a ochotná poradiť, pomôcť. Má nákazlivý smiech a osviežujúci zmysel pre humor, ktorý neváha obrátiť aj na seba samú. S Erikou sa jednoducho vždy cítim príjemne! Jej pýchou je jej dlhoročné manželstvo a krásne dve deti, ale závideniahodné sú podľa mňa aj jej pekné vzťahy vo firme s kolegami, obchodnými partnermi a zákazníkmi.

Pracovne je Erika skúsený odborník v práci s ľuďmi a v ľudskej psychológii. Robila pre nás so svojimi kolegami interný audit vedúcich ľudí v našej firme, poradenstvo v obchodných otázkach aj v manažmente ľudí. Mňa osobne aj koučovala. Vo všetkých týchto oblastiach ju aj jej firmu vrelo odporúčam ďalej, lebo takých profesionálov a dobrých ľudí ako Erika je pramálo. Erika je jednoducho klenot medzi ľuďmi!

Mária Garayová

Moja priateľka, kolegyňa, zamestnávateľka, poradkyňa, podporovateľka, žena, ktorá má veľkú dušu. Takto by som v skratke charakterizovala môj vzťah k Erike. Nepoznáme sa veľa rokov, ale dosť na to, aby som toto všetko mohla vymenovať a rozmeniť na drobné.

S Erikou máme veľa spoločných záujmov, názorov, spoločné naladenie. To všetko dáva predpoklady dobrého priateľstva. Nepotrebujeme byť stále spolu, ani často, napriek tomu pri stretnutiach nadviažeme spontánne tam, ako keby sme sa rozprávali len včera. Erika nesúhlasí so všetkým, čo hovorím, povie mi svoj uhol pohľadu. Toto považujem v priateľstve za veľmi hodnotné. Nie je ten priateľ, ktorý na všetko prikývne, so všetkým súhlasí, ako to ľudia  väčšinou očakávajú. Čo je pre mňa tiež dôležité je to, že ak potrebujem pomoc, je schopná a ochotná prispôsobiť tomu svoj čas, povinnosti a byť tu pre mňa.

Naše priateľstvo s Erikou sa vyvinulo na základe pracovných vzťahov. V rámci kolegiálnych vzťahov sme sa bližšie spoznali aj inak. Pracovať s Erikou je pre mňa radosť. Vie presne, o čom naša práca je, čo je na nej ľahšie, čo ťažšie. Empaticky počúva a rieši vzniknuté problémy, nikdy nie na úkor iných. Pozná hodnotu kolegu, zamestnanca, aj klienta. Jej „zlaté stredné cesty“, sú častokrát fascinujúce. Robí to s veľkým nadhľadom a s ľahkosťou, ktorú jej častokrát v dobrom závidím. Ako keby mala vnútorný zákon „vyriešiť a nezraniť“. A ešte sa jej to aj darí. Je to obdivuhodné.

Uvedené vlastnosti pre rolu poradkyne a podporovateľky súvisia s mojím popisom vyššie. Či v pracovnej, či v súkromnej  oblasti, jej  role poradkyne a podporovateľky zrejme prirodzene sedia. Je veľmi podporujúca, chápajúca a ústretová. Často je to na úkor jej vlastného „pohodlia“, či komfortu, pretože je ochotná urobiť zmeny a nastaviť veci tak, aby všetky  strany boli uspokojené.

Erika má veľkú dušu. Neviem to popísať inými slovami. Čo je to veľká duša? Pre každého to môže znamenať niečo iné. Veľkosť duše v mojom chápaní je vo viacerých veciach, ktorým sa Erika venuje, ktoré je schopná a ochotná odovzdať ďalej, aby sa učili aj iní. Sama sa stále učí, ako robiť veci lepšie, inak. Je to o „človečenstve“. V dobe, ktorá človečenstvu veľmi neholduje. Byť dobrou manažérkou, podnikateľkou si v dnešnom svete vyžaduje široké lakte, egocentrizmus, tvrdosť. Erika mi ukazuje, že nie vždy tomu tak musí byť. Popri tom sa dá zostať človekom pre iného človeka. Veľmi si to na nej vážim.

Mária Eľková – oblastná riaditeľka v poisťovni Generali, priateľka, obchodná partnerka aj klientka

Volám sa Mária Eľková a Eriku som spoznala v roku 2000.  Zoznámili sme sa na školení manažérov – ja v pozícii poslucháča, Erika v pozícii lektora.

Prvé školenie pod vedením Eriky bolo pre mňa ohromujúcim zážitkom, Erika sa stala mojou mentorkou a sprevádzala ma mojou kariérou ďalších päť rokov. Keď odchádzala na materskú dovolenku, nevedela som si predstaviť svoj profesionálny život bez nej. Našťastie sa naše osobné životy preplietli, stali sa z nás dôverné priateľky a Erika mi bola nablízku naďalej.

Poznám jej rodinu, navštevujeme sa v súkromí a pracujeme na spoločných pracovných projektoch už 17 rokov. Mala som možnosť vidieť a vnímať ju v rôznych životných situáciách.

Erika odovzdáva zo svojej pozície nielen maximálnu profesionalitu, ale aj ľudský rozmer. Svojou empatiou a otvorenosťou voči jednotlivcovi zanecháva v človeku doživotnú stopu. Vďaka nej som vybudovala svoju kariéru manažéra, keďže dokázala odhadnúť moje kvality a usmerňovať ma dokonale tak, aby som bola úspešná. Erika mi odovzdávala svoje skúsenosti, učila ma a ja som mala možnosť vnímať celý jej rozmer.

V každom momente, v pracovnom aj v domácom prostredí, je cítiť jej obetavosť, čestnosť a porozumenie. Erika má silnú vôľu a prirodzenú autoritu, vďaka ktorej dokáže odovzdať človeku nielen vedomosti, ale aj silný pocit sebadôvery a uznania. Rodina je u nej vždy na prvom mieste, vytvára  svojim najbližším zázemie a pocit bezpečia. V každom kúte je evidentná jej jedinečnosť, cit pre harmóniu a krásu. Všetko sa to zrkadlí do jej práce. Ľudia, ktorí majú tú česť  sa s ňou stretnúť, získavajú obrovskú pridanú hodnotu – úctu.

Erika dokáže vidieť človeka komplexne.  Vďaka svojmu vzdelaniu a nadaniu dokáže priaznivo ovplyvniť  životy mnohých ľudí. Ten môj obohatila a ovplyvnila nielen v pracovnej oblasti, ale aj ako priateľka. Žijeme ďaleko od seba, ale ja v každom okamihu viem, že Erika je aj moja. Nemôže byť iba moja, pretože ju potrebuje svet. Je jedinečná. ĎAKUJEM za to, že patrím do jej života.

Videla som ju z pohľadu podriadeného, z pohľadu obchodného partnera, aj z pohľadu priateľky. Videla som ju v úlohe matky a manželky. Poznám ju veselú aj smutnú. Silnú aj zraniteľnú.  Erika je vzácny a jedinečný človek. Ak by som mala Eriku a jej život vyjadriť  slovami slávnych, boli by to tieto:

Čo človek urobí pre seba, vojde do zabudnutia. Čo urobí pre iných, zotrvá naveky.

Tomáš Maženský, obchodný riaditeľ Kellys Bicycles

Otvorenosť Eriky Matwij vás zorientuje vo vašich problémoch, jej profesionalita a skúsenosť ich pomôže vyriešiť, ale až jej prirodzený a jedinečný ľudský prístup vás skutočne posunie vpred.

Preto s Erikou spolupracujem aj naďalej.

Katarína Puková, konzultant Human Inside, kolega

S Erikou sa poznáme a spolupracujeme cca osem rokov, intenzívne za Human Inside, je to viac ako 3 roky. Za ten čas ju vnímam nielen ako svoju „šéfku“ ?  a kolegyňu, ale aj ako blízkeho človeka a priateľku.

Zmysluplnosť našej práci dáva práve ona, najmä pre jasný cieľ a stratégiu, odbornosť a špecializácie ľudí v tíme. Motivuje a baví ma spolupráca s Erikou, pretože to znamená neustále výzvy, učenie sa novému, rozširovanie si obzorov a odbornej úrovne. Oblasť ktorej sa venujeme je krásna najmä pre prácu s ľuďmi a firmami, ktorým reálne napomáhame rásť, vidíme výsledky a spokojných ľudí v cieli. Ako manažér je Erika náročná nielen na seba, ale aj na svoj tím, čo je pre mňa stimulom. Viem, že neprešľapujem na mieste a naša práca má pridanú hodnotu. Erika nás podporuje vo vzdelávaní a veľa ma naučila i poradila. Nachádza vo mne stále nové kapacity a rozmer práce s ľuďmi. Vždy jedná priamo a otvorene, ale najmä partnersky. Je profesionálne „deformovaná“ ?  koučovaním a poradenstvom, čím je pre mňa neustálou inšpiráciou, pretože za jej radou, alebo nasmerovaním vidím veľa skúseností, zažitého a odborného.

Ľudsky na priateľskej báze ju vnímam ako pozitívneho človeka s nevyčerpateľnou zásobou energie, mimoriadne pozitívnym rodinným zázemím a láskou k ľuďom všeobecne, ale aj láskou k cestovaniu a dobrému jedlu ?. Vždy sa teším, keď môžeme spolu tráviť čas nielen pracovne ale aj súkromne. Keď sa rozprávame, vieme sa schuti zasmiať i poplakať si, podporiť sa, aj si dať otvorenú spätnú väzbu. Erika je výnimočný človek a spolupráca s ňou ma napĺňa a inšpiruje, úprimne ju mám veľmi rada a inú už nechcem ?.

Ivan Salcer, klient

Erika má jednu neuveriteľnú vlastnosť. Dokáže viesť rozhovor o profesionálnych záležitostiach týkajúcich sa rozvoja vašej osobnosti tak, že máte pocit ako by ste sedeli so starým kamarátom  na obede, či pive a bavili sa napr. o futbale, alebo preberali politiku. Ani raz sa nepozriete na hodinky, dohodnutý čas zaručene prekročíte a na konci odchádzate so známym pocitom „ako dobre sme si pokecali“. Alebo to bol odborný rozhovor? Naozaj neviem… Ale práve v elegantnej a nenásilnej podobe jej koučovania vyniká jej dlhoročná profesionalita ako majiteľky spoločnosti, zaoberajúcej sa komplexným rozvojom osobnosti. I tej mojej….

Božena Ďurišová, manažérka obchodnej siete v ČSOB poisťovni

Eriku Matwij som stretla asi pred dvadsiatimi rokmi, ako vedúcu oddelenia ľudských zdrojov a školiteľku v poisťovni ERGO. Ja som robila manažérku obchodnej siete pre ERGO poisťovňu. Od samého začiatku bola sama sebou a ešte k tomu hovorila k veci. Takže školenia boli pre mňa zrozumiteľné a veľa mi objasňovalo. No nie len odborné veci, ale aj rôzne komunikačné, či psychologické záležitosti. A po večeroch poriešila ešte aj naše osobné problémy.

Erika, som rada, že som Ťa stretla a patríš stále do môjho života. Do dnešného dňa sme spolu dôverné priateľky aj keď si zavoláme raz za pol roka, vždy mi vieš poradiť pomôcť či vypočuť si ma. Veľmi Ťa mám rada a ďakujem za všetko.

Viktória Ďurišová, Om consulting

Erika Matwij mojimi očami? :) dlho som ju vnímala len svojimi ušami :) z rozprávaní mamy, s ktorou boli priateľky už počas môjho detstva. Vedela som, že Erika je osoba, na ktorú sa mama môže obrátiť keď je niečo zle a potrebuje oporu a radu skutočného priateľa, ale tiež, že spolu pretelefonujú hodiny aj keď im je obom dobre, a potrebujú si to zdieľať :). V mojej dospelosti, pri prvej pracovnej skúsenosti sa stala oporou a priateľkou mne. Zvládať niektoré, nie celkom ľahké situácie, mi pomohlo už len vedomie, že sa na ňu môžem obrátiť… vždy keď sme spolu, chcela by som zastaviť čas, aby sme mohli „prekecať“ viac a viac tém a nikam sa neponáhľať, pretože každé stretnutie s ňou mi dá okrem pozitívnej energie aj mnoooožstvo fantastických informácií :). A to čo na nej milujem najviac je jej prístup k ľuďom. Láskavý prístup ku každej osobe, taký pokojný, nehraný, úprimný záujem o vás ako o človeka… to sa nedá opísať, to je len fantastické zažiť! :)

Ja ďakujem Bohu, že mi dal možnosť poznať Ťa osobne!


Vytvorila digitálna agentúra www.falur.sk