Psychológia a skúsenosti

Jadrom mojej práce, ktorej sa viac ako sedemnásť rokov venujem je analýza mentálnych a emocionálnych procesov vo firmách. Považujem ich totiž za skrytú silu fungovania spoločností. Dnes to viem takto presne a jednoducho pomenovať, pretože moje profesionálne presvedčenie pramení z cesty, ktorou som prešla.

Na jej začiatku bol prirodzený záujem o správanie ľudí, preto som si vybrala psychológiu za predmet svojho vysokoškolského štúdia. Je to disciplína, ktorá sa vyvinula z filozofie a v minulosti bola považovaná za vedu o duši. V súčasnosti samozrejme skúma ľudské správanie empiricky a mňa neprestáva fascinovať, ako poznatky psychológie dokážu pozitívne ovplyvniť nielen kvalitu života ľudí, ale aj malých i veľkých firiem či spoločností.

Poznatky z psychológie som využila na všetkých pracovných miestach, ktorými viedla moja cesta –  počas vysokoškolského štúdia, keď som sa aktívne venovala telesne postihnutým stredoškolákom, či ako šéfka marketingového oddelenia. Psychológia je aj základom, vďaka ktorému som sa profesionálne zamerala na oblasť ľudských zdrojov. Pomohla mi kompletne vybudovať a úspešne viesť oddelenie ľudských zdrojov vo veľkej poisťovni. Práve tu som dostala možnosť pomáhať manažérom vytvárať a stabilizovať ich tímy. Išlo o cenné skúsenosti, ktoré som si doplnila aj ako členka vedenia spoločnosti. Získala som tak vedomosti z viacerých stupňov riadenia. Takáto kombinácia mi umožnila naplno sa rozvíjať v oblasti ľudských zdrojov.

Veľmi dôležitým krokom, ktorý ovplyvnil nielen môj súkromný, ale aj pracovný život je absolvovanie výcviku v systéme rodinnej terapie Virginie Satirovej.

Začala som pôsobiť aj ako lektorka, pričom som sa zamerala na rôzne témy HR procesov, rozvoj soft skills, komunikácie, obchodných aj manažérskych zručností, sebapoznania a one-to-one couchingu. Zásadné rozhodnutie môjho profesionálneho života však paradoxne prišlo počas „dovolenky“. Presnejšie počas materskej dovolenky, ktorá je podstatne dlhšia, ako pár voľných dní mimo zamestnania, takže ho považujem za skutočne zrelé rozhodnutie.


Vytvorila digitálna agentúra www.falur.sk