Špecializácia na rodinné firmy

Veľmi skoro sme si v Human Inside uvedomili, že viacerí naši klienti sú rodinné firmy. Intenzívne sme vnímali, že potrebujú osobitý prístup a čiastočne odlišné postupy. V rodinných firmách totiž prebiehajú silné vnútorné procesy, lebo v nich to nie je len o biznise ale aj o najdôležitejšej časti života človeka, o rodine. Ovplyvňuje ich veľa emócií, očakávaní a paralelných procesov, ktorých väčšina sa odohráva vnútri v človeku. Rozhodla sa som cielene venovať rodinným firmám a v rámci Human Inside im poskytnúť prístup, ktorý odráža ich špecifiká. Stále sa opieram o skúsenosti v HR a výcvik v rodinnej terapii Virginie Satirovej. Inak by som si asi ťažko vedela poradiť s niekedy naozaj  náročnými a enormne citlivými situáciami.


Vytvorila digitálna agentúra www.falur.sk